آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیامیدانستی که طولانی ترین نام کوچک متعلق به یک دختر آمریکاءی است .

نام کوچک او سی و نه حرف دارد.

آیا میدانستی که شهر ممنوع واقع در پکن در کشور چین بزرگترین قصر پادشاهی جهان است .

این قصر شامل هفده قصر و پنج تالار میباشد.

آیا میدانستی که سریعترین رعد و برق با سرعت 140 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت میکند.

یا می دانستی که درجه حرارت هسته زمین در حدود 5700 درجه سانتیگراد است.

آیا می دانستید که ارتفاع بزرگترین موج که تا کنون در دریای آزاد به ثبت رسیده سی و چهار متر بوده است .

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName