آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که کشیدن سیگار و اضافه وزن مىتواند میزان اسپرم و قدرت بارورى در مردان را کاهش دهد.

آیا میدانستی که عسل یک واژه عربی است و فارسی آن انگبین میباشد.

آیا میدانستی که اگر یک مگس بر روى یک میله فولادى بنشیند ، میله فولادى به اندازه دو میلیونیم میلیمتر خم میشود.

آیا میدانستی که جنین در رحم مادر میتواند دچار سکسکه شود.

آیا میدانستی که مغز انسان در موقع خواب فعالیتش بیش از موقعی هست که انسان به تلویزیون تماشا میکند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:28
پسندیدم 0
UserName