آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی اگر قصد دارید فشارخون خود را اندازه گیری ، حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشارخون ، از فعالیت های شدید ، خوردن غذای سنگین ، دارو ، نوشیدن قهوه و کشیدن سیگار خودداری .

آیا میدانستی که سرطان مری یکی از شایعترین سرطانهای دستگاه گوارش است .

مصرف زیاد و طولانی مدت چای داغ ، الکل ، مواد سوزاننده و قلیایی ، سیگار کشیدن ، کمبود ویتامین آ و قرار گرفتن در معرض پرتوهای رادیواکتیو از عوامل خطرساز برای سرطان مری محسوب می شوند.

آیا میدانستی که مارها و ببرهاى استرالیایی که چشمهایشان توسط پرندگان کور شده اند به راحتی میتوانند به زندگی خود ادامه دهند ، این خود دلیل قانع کننده ایست که بعضی از حیوانات از قدرتهاى فوق العاده عجیبی برخوردارند.

آیا میدانستی که روغن زیتون سرشار از ویتامین «اى» است اما این ویتامین با سرخ کردن تخریب می شود از اینرو بهترین راه استفاده از روغن زیتون افزودن آن به غذا درانتهای مراحل پخت یا پس از آن است.

آیا میدانستی روزانه تقریبا هشت هزار زلزله در گوشه کنار کره زمین اتفاق می افتد یا به عبارت دیگر هر یازده ثانیه یک زمین لرزه رخ میدهد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName