آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که در حال حاضر بیش از صد میلیون مین در نود کشور جهان وجود دارد.

آیا میدانستی که نسل انسان روز به روز باهوش تر میشود، مثلا یک انسان معمولی صد سال پیش ، در عصر امروز ما یک انسان عقب افتاده فرض میشود.

آیا میدانستی بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار میباشد.

آیا میدانستی برج ایفل 1792 پله دارد.

آیا میدانستی که افزایش میزان فسفر در خون میتواند باعث جدا شدن کلسیم از استخوان ها شود که در نهایت باعث ضعیف شدن استخوانها و شکسته شدن آنها میشود.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName