آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی دلیل تاثیر طب سوزنی این است که با فرو کردن سوزن در نقاطی دقیق و معین ، بر مغز و اعصاب تاثیر می گذارد و اعصاب به این طریق ماده اى ضد درد به نام اندورفین آزاد میکند که موجب کاهش درد میشود.

آیا میدانستی که سیب بیشتر از یک فنجان قهوه میتواند صبحها خواب را از سر بپراند و انسان را آماده کار کند.

آیا میدانستی که لایه ازن فقط به اندازه دو سکه بروى هم کلفتی درد.

آیا میدانستی سالانه 4 هزار نفر غیر سیگارى در اثر همنشینی با افراد سیگارى به سرطان ریه مبتلا شده و جان می سپارند.

آیا میدانستی خورشید ستاره اىست که پنج میلیارد سال عمر دارد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName