آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که اولین ژس دنیا توسط ژوزف نیسفو رنى نیپس افسر باز نشسته فرانسوى درسال 1827 از املاک شخصى خودش به ثبت رسانید.

آیا میدانستی که سرکه قدیمیترین اسیدى است که توسط مصریان در حدود سه هزار سال پیش کشف و شناخته شده است.

آیا میدانستی که جریان الکتریکی در یک رشته سیم تلفن میتواند با سرعتی معادل دویست و نه و هفت هزار کیلومتر در ثانیه حرکت نماید.

آیا میدانستی که کافءین قهوه میتواند در سیستم بدن شما به مدت شش تا دوازده ساعت باقی بماند.

آیا میدانستی که هر چه از استوا به سمت قطب پیش میرویم اندازه موجودات بزرگتر میشود.

مثل پنگوءن ها - روباه - وال.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName