آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که 90 درصد از جمعیت جهان در نیمکره شمالی کره زمین زندگی میکنند.

آیا میدانستی که درخت خرماى نر هرگز میوه نمیدهد.

آیا میدانستی که نمیشود روى فلز چدن حکاکی کرد.

آیا میدانستی که در سال 47 میلادى فقط صد و هفتاد هزار نفر در جهان تلویزیون داشتند.

آیا میدانستی که کویر لوت چهاردهمین کویر وسیع دنیا میباشد.

مساحت آن به بیش از نود وپنج هزار کیلومتر مربع میرسد یعنی بیشتر از دو برابر مساحت کشور سوءیس.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName