آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی انجیر خشک 6 برابر انجیر تازى مغذى تر است.

آیا میدانستی قله دماوند بىست و سومین قله بلند جهان است.

آیا میدانستی سالانه 86 میلیون نفر به تعداد جمعیت جهان افزوده میشود.

آیا میدانستی که در فصل تابستان در کشورهاى اسکاندیناوى چون سوءد و نروژ فقط یک ساعت خورشید غروب میکند و حتی در بعضی نقاط حتی یک ساعت هم غروب نمیکند.

آیا میدانستی مساحت دریاچه خزر چهار برابر مساحت استان اصفهان میباشد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:14
پسندیدم 0
UserName