آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی در هر ثانیه تقریبا" سه میلیون گلبول قرمز در بدن میمیرد ولی خوشبختانه در همان ثانیه سه میلیون گلبول قرمز در بدن ساخته میشود.

آیا میدانستید اگر ریشه هاى یک درخت جوان صنوبر را به هم وصل کنیم طول آن به دو یا سه متر خواهد رسید .

در حالى که طول ریشه هاى یک ساخه گندم به 600 متر و طول ریشه هاى نیشکر به 20 کیلو متر میرسد.

آیا میدانستید که آب داغ زود تر از آب سرد یخ میزند.

آیا میدانستی که چک قبل از پول وجود داشت ، شواهد و اسناد نشان میدهد که چک حداقل هزار سال قبل از سکه وجود داشته و در بین بابلی ها متداول بوده است ، آنها براى نوشتن چک از لوحهاى سفالی استفاده میکردند.

آیا میدانستی که از یک درخت معمولی میشود بین پانصد تا هزار کیلو کاغذ تولید کرد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:10
پسندیدم 0
UserName