آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی سریعترین هواپیماى مسافربرى ، هواپیماهاى کنکورد میباشد که با سرعتی معادل 2200 کیلومتر در ساعت پرواز میکنند.

آیا میدانستی ده کشور پهناور جهان بترتیب از این قرار میباشد : روسیه ، کانادا ، چین ، آمریکا ، برزیل ، استرالیا ، هند ، آرژانتین ، قزاقستان ، سودان.

آیا میدانستی که زخمهاى سوسمار چرک نمیکند، زیرا خون آنها داراى ماده اى ست که از چرک کردن زخمها جلوگیرى میکند.

آیا میدانستی که کوالا « حیوانی ست که در قاره اقیانوسیه یافت میشود » از بیست و چهار ساعت شبانه و روز، بیست و دو ساعتش را میخوابد.

آیا میدانستی سالانه 25 میلیون نفر در جهان از گرسنگی میمیرد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:9
پسندیدم 0
UserName