آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که جرم دور افتاده ترین سیاهچاله اى را که تاکنون شناسایى شده است هزار تریلیون «10 به توان 15» برابر جرم زمین یا به عبارت دیگر سه میلیارد برابر خورشید است .

این سیاهچاله 13 میلیارد سال نورى از زمین فاصله دارد.

آیا میدانستی زادگاه میوه کیوى کشور چین میباشد ، چینی ها سالانه فقط دویست تن کیوى از بوته هاى خودرو برداشت میکنند.

آیا میدانستید که ظروف پلاستیکی تقریبا پنجاه هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومند.

آیا میدانستی که قد انسان تا 20 الی 25 و گاها" تا 40 سالگى بلند میشود و از چهل سالگى به بعد قد انسان هر دو سال حدود شش میلى متر کوتاه میشود .

آیا میدانستی سفیدرود با 800 کیلومتر طولانی ترین رود ایران میباشد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName