آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

یا میدانستی که در هر ثانیه خورشید 540 میلیون تن هیدروژن را به 495 میلیون تن هلیم تبدیل میکند .

فرایند 45 میلیون تن ماده به انرژی تبدیل میشود که به شکل نور به زمین میرسد.

آیا میدانستی تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به سه میلیون سال نیاز دارد.

یا میدانستی که برای فرار از جاذبه زمین سرعت 11کیلومتر در ثانیه کافی هست.

اما در مورد سیاهچاله حتی بالاترین سرعت ممکن یعنی سرعت نور (سیصد هزارکیلومتر/ثانیه) هم برای فرار از جاذبه شون کافی نیست.

آیا میدانستی که در جهان بطور متوسط هر شش و نیم ثانیه یک نفر به خاطر عوارض دود سیگار جان خود را از دست میدهد.

آیا میدانستی که در دنیا بیش از دو میلیارد نفر دسترسی به برق ندارند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:7
پسندیدم 0
UserName