آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

کدام حیوان زنده بزرگترین تخم را دارد.

البته شترمرغ .

ولی آیا میدانستی که تخم این حیوان ، دو هزار برابر کوچکترین تخم که متعلق به مرغ مگس خوار است، حجم دارد.

آیا میدانستی که یک سال کره مریخ 687 روز است.

آیا میدانستی از 59 میلیون انگلیسی ، ده میلیونش سیگارى هستند.

آیا میدانستی که نیکوتین سیگار، تنباکو به سرعت جذب جریان خون می شود و ظرف سی ثانیه به مغز می رسد و روی سلولهای عصبی آن اثر می گذارد .

آیا میدانستی هنگامی که هسته ی ستاره منفجر میشود پوسته های بیرونی آن به بیرون پرتاب میشوند که در خلال چند ساعت انرژی ای را منتشر میکند که خورشید ما در مدت پنج میلیون سال منتشر میکند حال ستاره چندین برابر درخشانتر میشود.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName