آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که در 10 سال آینده استرس باعث پنجاه درصد از مرگ و میرها خواهد شد.

آیا میدانستی که قدیمی ترین پایتخت جهان شهر دمشق است که از دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد به این طرف ، همواره مسکونی بوده است.

آیا میدانستی که قدیمی ترین شهر شناخته شده در جهان اریحا است که حداقل از 7800 سال قبل از میلاد وجود داشته است.

این شهر در کشور اردن کنونی قرار دارد و غربی ها آن را جریکو می نامند.

آیا میدانستی درخشندگی کرم شب تاب از چیست.

نور کرم شب تاب کاملا شبیه نورهای دیگر است ، ولی اصلا گرما ندارد .

به این گونه نورافشانی ، « نورافشانی سرد » گفته می شود .

این نور بر اثر ماده ای به نام « لوسی فرین » ایجاد می شود که در بدن کرم شب تاب وجود دارد .

وقتی این ماده با اکسیژن ترکیب می شود ، می درخشد .

آیا میدانستی که مار ماهی یکبار پوست اندازى میکند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName