جالب است بدانید خداوند....
توسط : 1367

خداوند درقرآن کریم سوره‌ی حشر آیات 7 تا 10 مومنین را به سه گروه تقسیم می کند که امام سجاد (ع) نیز همین تقسیم بندی را برای افرادی که از بعضی اصحاب حضرت محمد (ص) بدگویی می کردند بیان نمودند(به زندگینامه امام سجاد نوشته آیت الله جعفر شهیدی رجوع نمایید ) اولین گروه مهاجرین دومین گروه انصار و سومین گروه کسانی که بعد از این دو گروه می آیند و می‌گویند خدایا ببخش بر ماو برادران ما که در ایمان از ما پیشی گرفتند و قرار نده در قلبهای ما کینه‌ای نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند پروردگارا تو رئوف و رحیم هستی برادرم می دانی که از دو گروه اول نیستی پس سعی کن که از گروه سوم باشی

پنج شنبه 20/10/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName