امید
توسط : ebrahimi1
 

  

   هر برگ تازه روییده علفزار و شکوفه هر نهال نوپا،نقشی از امید بر خود دارد.چه بسا زندگی لبالب از یاس و نومیدی بهتر از زندگی باشد که هیچ امید و آرزویی در آن نیست.

  

پنج شنبه 20/10/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName