امید
توسط : ebrahimi1
 

 

     ما با امید نجات می یابیم .امیدی که به چشم آید هرگز امید نیست.براستی چه کسی در انتظار آنچه هم اکنون دارد به سر می برد؟اگر در انتظار آنچه هنوز نداریم به سر بردیم،صبورانه چشم به راهش خواهیم ماند.

پنج شنبه 20/10/1386 - 9:41
پسندیدم 0
UserName