آموزنده
توسط : Hosain_kh

برای کسی که آهسته  و پیوسته راه می رود ، هیچ راهی دور نیست. « لابرویر»

گامهای کوچک و پیوسته ، به مراتب مؤثرتر ازحرکتهای سریع وعجولانه می باشد . غرور و غفلت بیجا پیامدی جز پشیمانی و ندامت نخواهد داشت ! 

پنج شنبه 20/10/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName