سخن بزرگان
توسط : Hosain_kh

هر اقدام بزرگ، ابتدا محال به نظر می رسد.         (کارلایل)

موفقیتهای کوچک ، نهایتاسبب کامیابی های قابل تحسین می گردند. «Mary key ash» 

پنج شنبه 20/10/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName