عشق یعنی چی؟
توسط : hamed2560

*********************************************
آسمون به ماه میگه: عشق یعنی چی؟ 
  ماه میگه: یعنی اومدن دوباره‌ی تو
 ماه میگه؟ تو بگو عشق یعنی چی؟
 آسمون میگه : انتظار دیدن تو 
*********************************************

پنج شنبه 20/10/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName