عشق نمی پرسه
توسط : hamed2560

********************************************
عشق نمی پرسه تو کی هستی؟ عشق فقط میگه: تو ماله منی . عشق نمی پرسه اهل کجایی؟ فقط میگه: توی قلب من زندگی می کنی .عشق نمی پرسه چه کار می کنی؟ فقط میگه: باعث می شی قلب من به ضربان بیفته . عشق نمی پرسه چرا دور هستی؟ فقط میگه: همیشه با منی .  عشق  نمی پرسه دوستم داری؟ فقط میگه: دوستت دارم
 
*********************************************

پنج شنبه 20/10/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName