عشق
توسط : hamed2560

******************************************

برای عشق تمنا كن ولی خار نشو


******************************************
 برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده.
******************************************
 برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.
******************************************
 برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه
******************************************
 برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن.
******************************************
 برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر.
******************************************
 برای عشق وصال كن ولی فرار نكن.
******************************************
 برای عشق زندگی كن ولی عاشقانه زندگی كن.
******************************************
 برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش.
******************************************

 برای عشق خودت باش ولی خوب باش.
 
********************************************

پنج شنبه 20/10/1386 - 8:46
پسندیدم 0
UserName