ولایت واطاعت
توسط : Hosain_kh

امام رضا (ع) می فرمایند : هرکس خودش را از ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست.  (سفینة البحار/ج2/ص 98 )

هر چند زبان الکنم گویا نیست                در طاقت این قطره ی دل ،دریا نیست

سلطان سریر ارتضا فرمودند :             هر کس که مطیع حق نشد از ما نیست

پنج شنبه 20/10/1386 - 8:46
پسندیدم 0
UserName