سهم من از این همه ستاره
توسط : hamed2560

******************************************

اگه سهم من از این همه ستاره فقط سو سوی غریبی است , غمی نیست . همین انتظار رسیدن شب برایم کافی است.

******************************************

پنج شنبه 20/10/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName