سوره « و الفجر و لیال عشر»
توسط : حامد...
 

سوره « و الفجر و لیال عشر» بر دهه آغازین محرم انطباق یافته است و در آیه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» مصداق شهید مظلوم، سید الشهداء و مظهر كامل اولیاى مظلومان، حجت‏بن الحسن ، حضرت مهدى موعود است

پنج شنبه 20/10/1386 - 7:27
پسندیدم 0
UserName