از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره - قسمت اول
توسط : حامد...
 

از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره  - قسمت اول

اشاره

مفروض این نوشتار این است: «قیام امام حسین علیه‏السلام بر پیروزى انقلاب اسلامى تأثیر گذاشته است.» چنان‏كه در كلامِ امام خمینى قدس‏سره آمده است كه «انقلاب اسلامى ایران، پرتوى از عاشورا... است.» بنابراین، در این مقاله، تلاشى براى اثبات تأثیرپذیرى انقلاب اسلامى از قیام امام حسین علیه‏السلام صورت نمى‏گیرد؛ بلكه مقاله حاضر به دنبال نشان دادن ابعاد تأثیر عاشورا بر وقوع انقلاب اسلامى است. از این‏رو، سؤال اصلى این مقاله عبارت‏است از: «ابعاد تأثیرپذیرى انقلاب اسلامى از قیام امام حسین علیه‏السلام چیست؟» در بیست و ششمین بهار پیروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، اینك نیم‏نگاهى به ابعاد تأثیرپذیرى انقلاب اسلامى از نهضت خونین عاشورا مى‏اندازیم.

 

مدخل

در پاسخ به سؤال مزبور، به بررسى تأثیر قیام امام حسین علیه‏السلام بر عوامل اصلى پیروزى انقلاب اسلامى، یعنى مكتب اسلام، رهبرى امام خمینى قدس‏سره و حضور مردم مى‏نشینیم. انتخاب این عوامل به آن دلیل است كه اغلب نوشته‏ها و گفته‏هاى مربوط به انقلاب اسلامى، این سه عامل را علل اصلى پیروزى انقلاب اسلامى مى‏دانند. به عنوان مثال:

 

الف. «عامل اصلى كه موجب بروز و پیروزى انقلاب اسلامى گردیده است، عامل اسلام‏زدایى شاه بوده است... مسلما غیر از این عامل، نبایدعامل‏وحدت‏بخش‏وحركت‏آفرین‏رهبرى‏دینى و مرجعیت‏والامقامى‏نظیرامام‏خمینى‏رابه باد فراموشى سپرد.»

 

ب. «امام به عنوان وصل میان مردم و اسلام، با درس از نهضت عاشورا، محتواى سیاسى ـ انقلابى را بدان باز گرداند. [بنابراین]... مكتب اسلام، رهبرى امام و حضور مردم، سه عامل اصلى محدثه انقلاب به حساب مى‏آیند.»

ادامه دارد....

پنج شنبه 20/10/1386 - 7:18
پسندیدم 0
UserName