و حسین ( علیه السلام) چون برزمین فتاد،
توسط : حامد...
 

و حسین ( علیه السلام) چون برزمین فتاد، چشمه عشق افلاكى، از خاك جوشیده و زمین و زمان درهم پیچید . زمان برمدار عاشورا و زمین برگرد كربلا، به طواف آمد و از آن روز هر لحظه عاشورا شد و هر جا كربلا . نام حسین در همه عالم پیچید . امروز چون بیرق عزاى حسین ( علیه السلام) برافراشته مى‏شود، عالم در مصیبت‏سنگین او به سوگ مى‏نشیند .

پنج شنبه 20/10/1386 - 7:17
پسندیدم 0
UserName