محرم
توسط : hjjhgjuhjhj
 

·       پرسیده از هلال چرا قامتت خم است

·       آهی كشید و گفت كه ماه محرم است

·       گفتم كه چیست ماه محرم به ناله گفت

·       ماهی كه جمله افلاك در غم است

پنج شنبه 20/10/1386 - 0:24
پسندیدم 0
UserName