امید
توسط : ebrahimi1
 

 

     رویا ها و آرزوها در زندگی مانند پرتو آفتاب بر فراز چشم اندازی وسیع است.با نور امید حتی پیش پا افتاده ترین چیزها میدرخشد.

   خورشید را باور دارم حتی اگر امروز درخشش آن را نبینم.عشق را باور دارم حتی اگر همینک صدایش را نشنوم.امید را باور دارم حتی اگر اکنون آن را احساس نکنم

  
چهارشنبه 19/10/1386 - 23:39
پسندیدم 0
UserName