امام حسین(ع
توسط : hosein9831
 

وفادارى اصحاب امام حسین علیه السلام

در شب عاشورا اصحاب باوفاى امام حسین علیه السلام هر كدام با زبانى ، وفادارى خود را اعلام كردند. به محمد بن بشر خضرمى - یكى از یاران ایشان تازه خبر رسید كه پسرش در مرز رى به دست كافران اسیر شده است ، محمد گفت :
-
اجر و ثواب خود و پسرم را از خداوند مى خواهم . من دوست ندارم كه پسرم گرفتار باشد و من بعد از او زنده بمانم !
امام حسین علیه السلام كه سخن او را شنید، فرمود:
-
بیعتم را از تو برداشتم . آزادى ، برو براى آزادى پسرت كوشش كن !
محمد بن بشر گفت :
-
درندگان مرا بدرند و زنده بخورند، اگر از تو جدا گردم !
امام حسین علیه السلام پنج لباس برد یمانى - كه قیمت آنها هزار دینار بود - به او داد و فرمود:
-
اینها را به پسرت دیگرت بده تا با دادن این لباس ها به دشمن (به عنوان هدیه ) برادرش را از اسارت آزاد سازد

چهارشنبه 19/10/1386 - 23:31
پسندیدم 0
UserName