چند تا کلید میانبر
توسط : danial_848

چند تا کلید میانبر

My Computer (به صورت Explorer) =   کلید ویندوز(همون که باهاش منوی Start باز می شه)  +  E

پنجره ی Run  =  کلید ویندوز  +  R

Utility Manager  =  کلید ویندوز  +  U

Search  =  کلید ویندوز  +  F

Log Off  =  کلید ویندوز  +  L

Desktop  =  کلید ویندوز  +  D

چهارشنبه 19/10/1386 - 23:24
پسندیدم 0
UserName