امید
توسط : ebrahimi1
 

 

 

امید

 

  

    امید یکی از نفیس ترین گنجینه های ماست.هر کس تا زمانی که شعله کوچکی از آن در وجودش  

میسوزد،وا نهاده و از دست رفته نخواهد بود.مطمئنااین شعله هرگز خاموش نمی شود.

چهارشنبه 19/10/1386 - 23:15
پسندیدم 0
UserName