سوسک را چگونه فراری دهید؟
توسط : mohsen_yahoo

برای فراری دادن و مبارزه با سوسک های آشپزخانه،کافی است مقداری پودر اسیدبوریک را با شکر مخلوط کنید.سپس مخلوط بدست آمده را داخل ترک ها و شکاف های آشپزخانه بریزید.اگر در حال بازسازی خانه هستید،می توانید قبل از گج کاری ،می توانید این مخلوط را بین دیوارها بریزید.همچنین،مقداری از آن را داخل کاسه های کوچک ریخته و آن ها را پشت یخچال و فریزر و زیر کاسه ظزف شویی قرار دهید.

چهارشنبه 19/10/1386 - 22:54
پسندیدم 0
UserName