سلام بر حسین شهید
توسط : ghasedak61
 

برای خاطرم غم آفریدند

                       طفیل چشم من نم آفریدند

جهان خون ریز بنیاد است هشدار

                      سر سال از محرم آفریدند

 

چهارشنبه 19/10/1386 - 20:18
پسندیدم 0
UserName