محرم
 

مُحرّم را حُلولِ ماه آمد

جهانِ جان ز گردِ راه آمد

مُحرّم ماهِ خون ماهِ پیام است

مُحرّم خود قعودی در قیام است

 

 

چهارشنبه 19/10/1386 - 18:41
پسندیدم 0
UserName
x