كسی كه دانشی را زنده كرد،

كسی كه دانشی را زنده كرد، نمی میرد .

( امام علی علیه السلام )

چهارشنبه 19/10/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName