گویا مرگ را در دنیا بر جز ما نوشته‏اند

 و در پى جنازه‏اى مى‏رفت ، شنید مردى مى‏خندد فرمود : 

 گویا مرگ را در دنیا بر جز ما نوشته‏اند ، و گویا حق را در آن بر عهده جز ما هشته‏اند ، و گویى آنچه از مردگان مى‏بینیم مسافرانند كه به زودى نزد ما باز مى‏آیند ، و آنان را در گورهاشان جاى مى‏دهیم و میراثشان را مى‏خوریم ، پندارى ما از پس آنان جاودان به سر مى‏بریم . سپس پند هر پند و پند دهنده را فراموش مى‏كنیم و نشانه قهر بلا و آفت مى‏شویم .

 ( نهج البلاغه )

چهارشنبه 19/10/1386 - 18:21
پسندیدم 0
UserName
x