كلید ویندوز و كلید Application
توسط : 2Esteghlal2
 كلید ویندوز و كلید Application
اگر از صفحه كلید استفاده می كنید ولی كلید ویندوزو Application ( كه به جای كلیك سمت راست ماوس كار می كند ) در آن وجود ندارد یا كار نمی كند، می توانید از تركیب Ctrl+Esc و Shift+F10 استفاده كنید.

چهارشنبه 19/10/1386 - 17:29
پسندیدم 0
UserName
x