از تركیب Alt+tab استفاده كنید
توسط : 2Esteghlal2
 از تركیب Alt+tab استفاده كنید
با كلیك كردن روی برنامه های موجود در نوار ابزار می توانید آن ها را فراخوانی كنید اما اگر آیكون برنامه ها كوچك باشند یا نام برنامه های فعال به طور كامل دیده نشوند،آن وقت استفاده از این روش كمی سخت می شود. به جای آن می توانید از تركیب كلیدهای Alt+tab به طور متناوب امكان حركت بین برنامه هایی كه در taskbar دیده نمی شوند را هم در آنجا ملاحظه كنید.
چهارشنبه 19/10/1386 - 17:28
پسندیدم 0
UserName