اموزش نحوه ارسال و دریافت فكس در ویندوز xp
توسط : 2Esteghlal2
ویندوز XP از موقع ظهور خود همگان را مورد توجه خود ساخت .این نسخه از ویندوز دارای قابلیتهای جدیدی است و ما در این نوشته به یكی از آنها كه Printers & Faxe نام دارد می پردازیم. و میدونم که همتون فعال کردنشو به خوبی انجام میدهید.
خب برای راه اندازی فكس در سیستم خود شما باید یك كامپیوتر با سیستم عامل ویندوز XP و یك مودم با قابلیت فكس داشته باشید كه اصطلاحاً به آن فكس مودم می گویند.
1- ابتدا در محیط ویندوز XP رویStart كلیك كنید و گزینه Printers & Faxe را كلیك كنید. سپس در پنجره ای كه باز می شود گزینه Set up faxing را از منوی كناری انتخاب كنید.
2- سی دی ویندوزXP را داخل درایو خود قرار دهید تا برنامه از روی سی دی نصب شود. پس از پایان نصب به پنجره Printers & Faxes باز می گردیم و گزینه Send a fax را از منوی كناری انتخاب می كنیم.
3- با كلیك روی گزینه Send a fax ویزاردی با نام Fax Configuration Wizard برای ما باز می شود. حال روی گزینه Next كلیك می كنیم و اطلا عات خود را در این صفحه وارد می كنیم. كامل پر كردن این فرم ضرورتی ندارد، پس Next را كلیك می كنیم و به پنجره بعد می رویم. در اینجا گزینه Enable Receive را تیك میزنیم و آن را رویManual answer تنظیم می كنیم و دو بار گزینه Next را می زنیم تا به پنجره Routing Options برسیم. در اینجا نام پرینتر یا محل ذخیره شدن فكس ها بر روی هارد را با تیك زدن یك كدام از دو گزینه مشخص می كنیم و بر روی گزینه Next و Finish كلیك می كنیم تا به پنجره جدیدی تحت عنوان Welcome to the Send Fax wizard وارد شویم. از این پنجره صرفنظر می كنیم و دوباره به قسمت Printers & Faxe می رویم. بروی عكس فكس دو بار كلیك می كنیم تا برنامه Fax Console باز شود .
4- برای فرستادن فكس در برنامه Fax Console از منوی File گزینه Send a fax را كلیك می كنیم. در پنجره جدید Next را كلیك می كنیم و در قسمت To نام فرد گیرنده و در قسمت شماره تلفن فكس گیرنده را وارد می كنیم و Next را می زنیم. در پنجره بعد موضوع فكس و متن فكس را مشخص می كنیم و دو بار Next را می زنیم و سپس Finish را میزنیم تا فكس مورد نظر فرستاده شود
5- برای گرفتن فكس كافی است در برنامه Fax Console از منوی فایل گزینه Receive a fax now را كلیك كنید تا فكس مورد نظر دریافت و در جایی كه قبلا مشخص كرده اید ذخیره شود.
چهارشنبه 19/10/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName
x