اورست
توسط : danial_848

عموما" فکر می کنند که بلند ترین کوه جهان در تبت قرار دارد در صورتی که اگر به خاطرات مسافران در قطب جنوب توجه شود آنان از کوه هایی صحبت کرده اند که بسیار بلند تر از اورست است .

چهارشنبه 19/10/1386 - 16:37
پسندیدم 0
UserName