سلام بر حسین
توسط : aftab

از سکینه خاتون سلام الله علیها نقل شده که در آخرین دیدار پدرم فرمود:

شیعَتی ما اِن شَرِبتُم ماءَ عَذبٍ فَاذکُرُونی

اَوُ سَمِعتُم بِشَهیدٍ اَو غریبٍ فَاندُبوُنی

      شیعیانم هر گاه آب گوارا مینوشید مرا یاد کنید یل اگر غریب و شهیدی را دیدید بر من بگریید.

لَیتَکُم فی یَومِ عاشَوُرا جَمیعآ تَنظُروُنی

کَیفَ استسقی لِطِفلی فَاَبوا اَن یَرحَمُونی

ای کاش در روز عاشورا بودید و میدیدید چگونه برای طفل شیرخوارم آب طلب میکردم و بر من رحم نکردند.

(بحار۴۵/۵۸-طبری۷/۳۶۹-مقتل مقرم ص۳۸۶-لهوف ص۱۳۴)

چهارشنبه 19/10/1386 - 16:8
پسندیدم 0
UserName
x