محرم
 

محرّم،فروردین جانهاست و بهار ایمانهای سست شده و طراوت اندیشه های مرده و افسرده و خوابیده،و شکوفایی غنچه های بسته ی بیداری و آگاهی و ایثار و فداکاری است.

چهارشنبه 19/10/1386 - 15:44
پسندیدم 0
UserName