الا.......ای محرم
توسط : بر ز خ

ای محرم...

از:جواد محدثی

الا...ای محرم

تو آن خشم خونین خلق خدایی

که از حنجر سرخ و پاک شهیدان برون زد

تو بغض گلوی تمام ستمدیدگان جهانی

که در کربلا

-نیمروزی-

به یکباره ترکید

تو خون دل و دیده روزگاری

که با خنجر کینه توز ستم بر زمین ریخت

تو خون خدایی که با خاک آمیخت

تو شب رنگ سرخی که در سالهای سیاهی درخشید

***

الا...ای محرم

تو خشم گره خورده سالیانی

تو آتشفشانی

تو بر طلم دشمن گواهی

تو بر شور ایمان پاکان نشانی

تو هفتاد آیه

تو هفتاد سوره

تو هفتاد رمز حیاتی

تو پیغام فریاد سرخ زمانی

تو موجی ز دریای عصیان و خشمی

که افتان و خیزان

رسیده ست بر ساحل روزگاران

تو رعدی

تو برقی

تو طوفان طفی

تویی غرش تندر کوهساران...

***

الا... ای محرم

تو یادآور عشق و خون و حماسه

تو دانشگه بی نظیر جهاد و شهادت

تویی مظهر عشق و ایثار یاران

***

الا...ای محرم

به هنگام و هنگامه ی هجرت کاروان شهیدان

تو آن راه بخش روانبخش و مهمان نوازی

که دریای رهپوی آزادگان .لاله ارغوانی می فشانی

***

الا...ای محرم

به چشم و دل قهرمانان و آزادمردان

که همواره بر ضد بیداد .قامت کشیدند

و درصفحه ی سرخ تاریخ.زیباترین نقش را آفریدند

***

الا...ای محرم

تو آن کیمیای دگرگونه سازی

که مرگ حیات آفرین را

-به نام شهادت-

به اکسیر عشقی

که در التهاب سرانگشت عشق آفرینت نهفته ست

چو شهدی مصفا و شیرین

به کام پذیرندگان می چشانی

چهارشنبه 19/10/1386 - 15:21
پسندیدم 0
UserName
x