یا مهدی ادركنی!
توسط : یاكریم

الهم العن اول ظالم ظلم

حق محمد (ص) و آل محمد.

" تا كی باشد كه خون خواه این خون ثارالله بپا خیزد و جهانی را به عدل بیاراید! "

چهارشنبه 19/10/1386 - 14:34
پسندیدم 0
UserName