اهمیت به آینده لازمه ..........
توسط : shabangah

باید به آینده مان اهمیت بدهیم،چرا که باید بقیه زندگی مان را در آنجا بگذرانیم .  
چارلز کترینگ

چهارشنبه 19/10/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName