تنها جای راحت دنیا کجاست ؟
توسط : shabangah

به دنیای سختی قدم نهاده ای تنها یک جای آرام در آن می شناسم و آن گور است

هنری بیچر
چهارشنبه 19/10/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName