مشکلات رو کوچیک کن
توسط : shabangah
مشکلات کوچکتر خواهند بود اگر به جای فرار کردن با آنها مواجه شوی      ویلیام هلسی
چهارشنبه 19/10/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName