زدم تو خط ضرب المثل پس این یکی رو نگاه کن
توسط : shabangah
اسب هر چه هم پیر باشد از جدیدترین کفشها هم بهتر است .    
  ضرب المثل افریقایی
چهارشنبه 19/10/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName
x