و باز هم یه ضرب المثل دیگر
توسط : shabangah
وظیفه ما در قبال آینده تنها این نیست که پیشگویی کنیم بلکه باید کاری کنیم تا این پیشگویی ها به حقیقت بپیوندند.              
    جان راجر
چهارشنبه 19/10/1386 - 14:26
پسندیدم 0
UserName